دوچرخه سواری

بهترین شهرهای اروپایی مناسب برای دوچرخه سواری

دوچرخه سواری یکی از بهترین کارهایی است که هم برای سلامتی خود و هم برای سلامتی محیط زیست مفید است. در کشورهای اروپایی مسیرهای دوچرخه سواری جالبی وجود دارند که می‌توانند شما را به بازدید جاذبه‌های اصلی این شهرها ببرند. 

20 اسفند 1398