خبرنگاران گره های توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان

به گزارش خیمه نیوز، سمنان- خبرنگاران- ورزش یکی از ارکان سلامت و توسعه ورزش قهرمانی راهبردی برای افزایش اقتدار و عزت کشور است، استان سمنان در تقلای توسعه ورزش قهرمانی نیازمند تقویت منابع اقتصادی، تکمیل زیرساخت ها و توجه بیش از پیش به استعدادیابی است.

خبرنگاران گره های توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان

به گزارش خبرنگاران، با پیشرفت علم و صنعتی شدن ورزش در جهان، پدیده مدیریت استعدادیابی هم بیش از پیش مورد توجه همگان در عرصه ورزش مدرن قرار گرفته است و برای دستیابی به نتیجه مطلوب در توسعه ورزش قهرمانی در کشور و استان سمنان نیز باید برنامه ریزی و سیاست گذاری در این زمینه تقویت گردد.

به گفته صاحبنظران، کشف افراد با استعداد و گزینش آن ها در سنین پایین و سپس راهنمایی، کنترل و ارزیابی آنان نقشی مهم در صعود به بالاترین سطح از مهارت و دستیابی به سکوهای قهرمانی دارد، به طور مسلم رشد و توسعه در هر زمینه ای از جمله ورزش احتیاجمند امکانات در کنار برنامه است.

کمبود تجهیزات و امکانات ورزشی، نبود شناخت کافی از اهمیت ورزش قهرمانی، هماهنگ نبودن رشد جمعیت و توسعه فضاهای ورزشی، کم توجهی رسانه ها به ترویج فرهنگ ورزش قهرمانی همچون سدی در برابر رشد و پیشرفت ورزش قهرمانی در این استان شده است.

استان سمنان با جمعیت بیش از 702 هزار نفر بیش از 40 هزار ورزشکار بیمه شده دارد که از این تعداد 26 هزار و 108 نفر ورزشکار در زمینه قهرمانی هستند.

از نشانه های عقب ماندگی در ورزش قهرمانی استان سمنان می توان به سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در تابستان سال گذشته اشاره نمود که حتی افزایش 44 درصدی اعزام ورزشکاران سمنان به این رقابت ها، این استان را از قعرنشینی در بین استان ها، در جدول توزیع مدال های قهرمانی این مسابقات نجات نداد و سال جاری نیز رقابت های المپیاد با اولویت حفظ سلامتی ورزشکاران و عدم آمادگی جسمانی و روانی ورزشکاران و ضرورت رعایت مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا به تعویق افتاد.

به گفته کارشناسان، توسعه ورزش قهرمانی احتیاجمند مقدماتی است و نمی توان یک شبه انتظار داشت مدال های جهانی را از آن خود کرد، اما می توان با تمرکز بر استعدادیابی و برنامه ریزی کارشناسی و تعریف چشم انداز ورزشکاران را به سمت قهرمانی پیش برد.

استان سمنان با جمعیت بیش از 702 هزار نفر بیش از 40 هزار ورزشکار بیمه شده دارد که از این تعداد 26 هزار و 108 نفر ورزشکار در زمینه قهرمانی هستند.

یکی از ورزشکاران که نخواست نامی از وی برده گردد در گفت و گو با خبرنگاران، ابراز داشت: اشتغال یکی از مهمترین دغدغه های بعضی از ورزشکاران است و اگر ورزشکاران تامین مالی شوند بدون شک می توان به ورزش قهرمانی فکر کرد و برای استان سمنان افتخار آفرید.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی ورزشکاران نمی دانند دنبال شغل باشند یا ورزش حرفه ای و قهرمانی را دنبال نمایند، انتظار می رود مسوولان در این زمینه فکری نمایند.

وی افزود: حمایت بخش خصوصی از دیگر عوامل تامین منابع مالی و توسعه ورزش قهرمانی است، اما در استان سمنان بین ورزش و صنعت فاصله وجود دارد و این در حالی است که اگر رسانه همراهی بیشتری داشته باشد و حامیان ورزش را معرفی کند، صنعت به حمایت و اسپانسری تشویق و ترغیب می گردد.

این ورزشکار جوان ابراز داشت: مسوولان با در نظرگرفتن بسته های تشویقی و حمایتی برای بخش خصوصی یاری نماینده در ترغیت آنان به حمایت مالی از ورزش و توسعه ورزش های قهرمانی است.

استعدادیابی گام اول در توسعه ورزش قهرمانی

رییس هیأت کاراته استان سمنان گفت: آموزش، استعدادیابی، تامین منابع مالی و سرمایه گذاری، برگزاری مرتب اردوهای ورزشی و برگزاری و حضور در مسابقات لیگ و رویداهای مهم از عوامل موثر در توسعه رشته قهرمانی است.

نرگس افضلی در گفت و گو با خبرنگاران، ابراز داشت: در بین تمام عوامل گفته شده استعدادیابی و سپس سرمایه گذاری بر روی نخبگان ورزشی راستا موفقیت را هموار می نماید و تضمین نماینده توسعه ورزش قهرمانی است.

استان سمنان در توسعه ورزش قهرمانی از کمبود نیروهای متخصص در زمینه مربی گری رنج می برد و دعوت از مربی های ملی و بین المللی برای شکوفایی استعدادهای ورزشی نیارمند تامین اعتبار است.

وی افزود: کمبود زیرساخت ها و نبود سالن اختصاصی مشکل اصلی کاراته کاران استان است و ایجاد زیرساخت خانه کاراته برای این رشته ورزشی با هدف مدال آوری بیشتر در مسابقات بین المللی و جهانی یک ضرورت است.

وی گفت: چهار مدال از 9 مدال کسب شده در سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور از سوی ورزشکاران استان سمنان مربوط به فعالان رشته کاراته استان است.

افضلی ادامه داد: با توجه به ظرفیت استان سمنان در رشته کاراته در زمینه قهرمانی انتظار می رود خانه کاراته در استان سمنان ایجاد گردد.

وی تاکید نمود: رشته کاراته از جمله رشته های ورزشی پرطرفدار در بین بچه ها، نوجوانان و جوانان است که می توان با ساماندهی زیرساخت ها، این استان مستعد را به قطب کاراته کشور تبدیل کرد.

رییس هیأت کاراته استان سمنان توضیح داد: تامین منابع مالی در کنار تامین زیرساخت نقشی مهم در توسعه ورزش قهرمانی در رشته کاراته دارد.

وی گفت: استان سمنان در توسعه ورزش قهرمانی از کمبود نیروهای متخصص در زمینه مربی گری رنج می برد و دعوت از مربی های ملی و بین المللی برای شکوفایی استعدادهای ورزشی نیارمند تامین اعتبار است.

افضلی یادآور شد: باشگاه ها بانی و متولی لیگ هستند، اما ارتباط بین صنعت و ورزش در استان سمنان کمرنگ است و هیات ورزشی ناگزیر به حمایت تیم ها با بودجه اندک است و با این میزان بودجه نمی توان آینده درخشانی برای ورزش قهرمانی متصور شد.

رییس هیأت کاراته استان سمنان توضیح داد: حمایت خیران در توسعه این رشته ورزشی موثر است و انتظار می رود خیران در بخش ورزشی با حمایت مالی خود در توسعه ورزش قهرمانی، معرفی پرچم ایران و اقتدار کشور در عرصه های بین المللی و جلوگیری از گسترش آسیب های اجتماعی یاری نمایند.

اراده جمعی چراغ راه توسعه ورزش قهرمانی استان سمنان

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان گفت: توسعه ورزش قهرمانی در استان احتیاجمند همراهی و هم افزایی بخش های مختلف و اراده جمعی است.

مصطفی مرادی در گفت و گو با خبرنگاران، ابراز داشت: استان سمنان از لحاظ سرانه ورزشی در صندلی مطلوبی در بین استان های کشور واقع شده است و تقویت ارتباط بین بخش های مختلف با ورزش استان می تواند صندلی استان را در ورزش قهرمانی ارتقا دهد.

وی بیان نمود: اداره کل ورزش و جوانان به تنهایی و بدون همراهی بخش های مختلف نمی تواند صندلی استان را در ورزش قهرمانی ارتقا دهد و باید همه بخش ها یاری نمایند.

وی توضیح داد: توجه به ورزش قهرمانی صندلی استان و کشور را در عرصه های بین المللی بیش از پیش بر همگان آشکار می نماید چرا که در هنگام قهرمانی در رقابت های بین المللی پرچم کشور به اهتزاز در می آید و پخش سرود ملی بر عزتمندی ایران و ایرانیان می افزاید.

مرادی گفت: واکاوی مسائل هر یک از رشته های ورزشی در استان سمنان برای شناسایی و حل مسائل توسعه ورزش قهرمانی امری ضروری است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

سرپرست ورزش و جوانان استان سمنان گفت: سرانه فضای ورزشی در استان سمنان به ازای هر نفر 1.18 متر مربع است و سرانه فضای ورزشی در مناطق شهری استان 0.92 مترمربع و سرانه فضای ورزشی در مناطق روستایی 2.02 متر مربع به ازای هر یک نفر است.

سرپرست ورزش و جوانان استان سمنان بیان نمود: 520 باشگاه ورزشی در استان سمنان برای فعالیت ورزشکاران در دسترس واقع شده است.

وی ادامه داد: توجه به رشته های پایه و مدال آور نقشی مهم در ارتقای صندلی استان در کشور از لحاظ موفقیت های ورزشی دارد و باید این رویکرد تقویت گردد.

سرپرست ورزش و جوانان استان سمنان تاکید نمود: استعدادیابی رشته های ورزشی در اولویت کاری هیات های ورزشی قرار بگیرد و آموزش و پرورش نیز نقشی مهم در شناسایی استعدادهای ورزشی و نقش یاری نماینده دارد.

بخش خصوصی ظرفیت نهفته برای توسعه ورزش قهرمانی استان سمنان

استان سمنان از لحاظ مالی دارای استعدادهای زیادی است اما اقتصاد استان به یاری ورزش نیامده و باید استفاده بیش از پیش از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه ورزش قهرمانی استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت : استفاده از ظرفیت بخش خصوصی استان در حمایت از توسعه ورزش قهرمانی استان بهره گرفته گردد.

منوچهر فخری ابراز داشت: استان سمنان از لحاظ مالی دارای استعدادهای زیادی است اما اقتصاد استان به یاری ورزش نیامده و باید استفاده بیش از پیش از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه ورزش قهرمانی استفاده کرد.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه ورزش قهرمانی، خاطر نشان کرد : در استان سمنان خیران در زمینه های مختلف فعال هستند و باید از ظرفیت خیران در حوزه ورزش نیز استفاده کرد.

وی گفت : استان سمنان دارای استعدادهای ورزشی خوبی است و در صورتی که زمینه اعزام تیم های استان به مسابقات فراهم و از آنان حمایت گردد شاهد بروز افتخارات و استعدادهای خوبی در مسابقات خواهیم بود .

فخری اضافه نمود: مقوله ورزش باید در دو بخش قهرمانی و عمومی مورد توجه قرار بگیرد و در زمینه قهرمانی متولی ورزش و جوانان است که باید مسائل را مد نظر خود قرار دهد.

وی یادآور شد: ای کاش وزارت ورزش و جوانان می توانست واژه جوانان خود را تغییر دهد و به طور ویژه و مجزا به جوانان و مقوله ورزش پرداخته می شد که با ادغام تربیت بدنی با جوانان این مهم کمتر دیده شد.

وی گفت : توجه ویژه به ورزش در زمره ارزیابی ها برای آنالیز عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها است.

فخری گفت : هرجا و هر مکانی که یک متر به شاخصه ورزشی اضافه نموده گردد، یک تخت بیمارستانی از آن ناحیه کاسته خواهد شد .

فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان افزود : احتیاج جامعه در حال حاضر در کنار تمام مسائل مالی و سیاسی، ورزش است که همه باید برای آن پای کار بیایند و هر مدیری در هر اداره ای باید خود را مقید به این موضوع بداند.

525 ورزشکار استان سمنان در ردیف مدال آوران کشور

معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان گفت: 525 ورزشکار استان در سطح ملی و بین المللی مدال های قهرمانی کسب کردند.

مجید محمدی در گفت و گو با خبرنگاران، ابراز داشت: از مجموع 525 ورزشکار مدال آور استان سمنان، 449 نفر در عرصه ملی و 76 نفر در عرصه بین المللی مقام آوری کردند.

وی ادامه داد: مدال آوری ورزشکاران استان سمنان بیشتر در رشته هایی مانند بدمینتون و رشته های رزمی مانند تکواندو، کاراته و ووشو است.

معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان افزود: 26 هزار و 108 ورزشکار سازمان یافته در بخش قهرمانی در استان مشغول به فعالیت هستند.

ورزش قهرمانی همچون دستاوردهای علمی می تواند حضور کشور بر قله های موفقیت در عرصه های بین المللی را تثبیت کند و پرچم سه رنگ کشور را در مقابل چشمان هزاران هزار تماشاچی مسابقلات جهانی به اهتزار دربیاورد و بر اقتدار، عزت مندی کشور بیافزاید، اما برای توسعه ورزش قهرمانی تغییر نگرش ها، تامین منابع مالی و برنامه ریزی کارشناسی، مدون و تعریف چشم انداز ضروری است و انتظار می رود این راهبرد پیش از پیش در استان سمنان مورد توجه قرار گیرد.

منبع: ایرنا
انتشار: 11 آذر 1399 بروزرسانی: 11 آذر 1399 گردآورنده: kheimehnews.ir شناسه مطلب: 606

به "خبرنگاران گره های توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران گره های توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید