کاراته

ملی پوشان ایران آماده مبارزه با رقبا، شروع مبارزات از روز آدینه

به گزارش خبرنگاران به پاریس، این دوره از مسابقات با حضور 703 کاراته کا از 92 کشور به میزبانی فرانسه در سالن پیردوکوبرتن شهر پاریس فردا آدینه شروع می گردد و تا روز یکشنبه ششم بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

20 اسفند 1398