درباره پایگاه خبری خیمه نیوز

به پایگاه خبری خیمه نیوز خوش آمدید، مجله اخبار شامگاهی خیمه نیوز درباره مشورح اخبار ایران، برگزیده ای از اخبار روز دنیا، چکیده جراید، مجلات و روزنامه های جهان، پیگیری اخبار مهم دنیا، تحلیل اخبار اقتصادی و تحلیل شاخصهای مالی میباشد.